سلام مهندسین عزیز
آیا مطلبی در رابطه با مشخصات و روش های تولید پودر مولیبدن را می تونید در اختیار من قرار بدین؟