دوستان کسی میدونه پلاستی سایزر ها چطور منجر به کاهش دمای Tgبایندر می شن؟
و یه درخواستم اینکه اگه کسی مطلبی در مورد تاثیر افزودنی ها از لحاظ واکنش شیمیایی و جوانه زنی و رشد روی زمان گیرش دوغاب داره ممنون میشم.