در فرآیند تزریق چربی در صورت و زیر چشم، چربی لازم را از نواحی از بدن بیمار که به چربی نیاز ندارد، میگیرند و در مرحله بعد آن را به نواحی دیگر بدن که به چربی نیاز دارد تزریق میکنند.
آثار تزریق ژل به طور معمول ۴ تا ۸ ماه قابل مشاهده هستند. پس از آن برای تجدید باید دوباره تزریق انجام شود که مقدار آن کمتر از دفعه اول خواهد بود. این روش نیاز به عمل جراحی ندارد و به دلیل اینکه از چربی خود فرد استفاده میشود، بدن حساسیتی از خود نشان نخواهد داد.
تزریق چربی در صورت میتواند برای حجیم کردن لبها و برجستهتر کردن گونهها استفاده شود. در مواردی نیز برای اصلاح زاویه فک با تزریق چربی در چانه فرد و بر طرف کردن خط خنده و اخم کاربرد داشته باشد.
برای این کار انجام بیحسی موضعی کافی است و بیهوشی عمومی لازم به نظر نمیرسد. بیمار در زمان درمان بیدار است. [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] با درد همراه است که پزشک باید تا حد امکان آن را به حداقل برساند.
ریکاوری بعد از تزریق چربی به صورت و زیر چشم سریع است. به دلیل اینکه در این روش برش و زخمی در بدن ایجاد نمیشود، ناراحتی و درد بیمار بسیار کم است. بیشتر بیماران پس از تزریق میتوانند به امور روزانه خود برسند.
چربی که به بدن بیمار تزریق میشود به مقدار زیاد در بدن او وجود دارد. در حالت عادی میتوان 1 تا 2 لیتر چربی از بدن فرد برداشت. در عین حال باید بگوییم که عوارض و خطرات این شیوه درمانی بسیار پایین است.
از توصیههایی که به فرد میشود این است که به محل تزریق فشار نیاورد، زیرا ممکن است باعث جابهجای چربی شود. برای کاهش تورم هم میتوانید از کیسه آب یخ استفاده کنید و بهتر است روزهای اول زیر سر شما بلند باشد. فعالیتهایی که به تحرک زیاد و خم و راست شدن نیاز دارد انجام ندهید. ورزش شدید را هم بعد از تمام شدن دوره درمان موکول کنید، ولی انجام ورزشهای سبک چند روز بعد مشکلی ندارد. آرایش کردن 24 ساعت پس از تزریق مجاز است.