بانک کشاورزی کشورچین سه دستگاه خودپرداز خودرا برای امکان استفاده از خدمات بانکی بدون نیازبه کارت بانکی برای هویت سنجی و جایگزینی آن با سیستم تشخیص چهره فراهم کرده است. و با این کار دیگر نیازی به همراه داشتن کارت بانکی نیست . کاربرمی تواند با استفاده ازسیستم تشخیص چهره از تمام امکانات وخدمات حساب بانکی اش استفاده کند.
تنها کاری که کاربربرای استفاده ازاین خودپردازها باید انجام دهد فشاردادن کلید دریافت پول با استفاده ازعملکرد تشخیص چهره است.پس ازفشردن کلید دوربین خود پرداز اقدام به اسکن چهره کاربر میکند و درصورت مثبت بودن پاسخ شناسایی کاربر باید شماره تلفن و یا شماره شناسایی خودرادرج کند ودرمرحله ی بعد باید کاربر میزان پول برداشتی ورمزعبورش راواردکند.و بعد از اینکه سیستم تشخیص دهد تمام اطلاعات صحیح است کاربرمی تواند وجه خودرا دریافت کند.
درواقع بااستفاده ازسیستم تشخیص چهره می توان ازکپی کردن کارت های بانکی برای سوء استفاده جلوگیری کرد همچنین این سیستم مانع گیرکردن کارت دردستگاه خودپرداز می شود.
منبع :[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]