آشنایی با باند هاي زخم بندی دارای كربن فعال
تهیه کننده : رحیم فرجی
کارشناس آزمایشگاه باند و گاز زخم بندی گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشگاه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


مقدمه:
انواع مختلفی از باند های زخم بندي جهت پوشاندن زخم ها در مراکز بهداشتی و درمانی مورد استفاده قرار مي گيرند. در برخی موارد باندها به صورت خشك جهت پوشاندن زخم ها استفاده مي شوند. یک سری از باندها با انواع بهبود دهنده يا ساير مواد در جهت افزايش سرعت بسته شدن زخم مورد استفاده قرار مي گيرند، لیكن چنين باند هایی براي زخم هاي چركي مناسب نیستند. زيرا آنها به زخم مي چسبند و زماني كه وقت تعويض آنها هست، باندهاي قديمي بايستي دور انداخته شوند. در مورد زخم هایی که مراحل درمان باید به آرامي صورت گيرد و در کل براي زخم هاي چركي و ساير زخم هائي كه به آرامي بهبود مي يابند. باند حاوي كربن فعال به خاطر كيفيت جذب و عملکرد خوب آن بسيار مناسب است.

ساختار باند:
باند دارای كربن فعال شامل يك لايه بيروني است كه باند را محافظت مي کند و يك لايه سلولزي و يك لايه ويسكوز با كربن فعال و يك لايه ويژه كه به طور مستقيم روي زخم قرار مي گيرد، می باشد و معلوم شده که كربن فعال بوها را جذب کرده و بوهای نامطبوع مربوط به زخم آلوده و عفوني را خنثي مي كند. كربن فعال همچنين مي تواند باكتري ها را خنثي كند. لكن لايه اي با جذب سطحي را تشكيل مي دهد، ذرات كربن فشرده شده در تماس مستقیم با سطح زخم نمی باشند، اين لايه به طور مستقيم در تماس با زخم مي باشد، لايه اي است كه در تماس غير مستقيم با زخم در جهت چسباندن آنها به هم مي باشد. بنابراين فرآيند بهبودي به آرامي صورت مي گيرد.
نوع ديگري از مواد بهبود دهنده زخم، كربن فعال غني شده با نقره مي باشد. اين مواد، ترشحات را به داخل لایه سلولزي جذب مي كنند و نقره حاوي كربن فعال ميكروب ها را از بين مي برد، در اين حالت لايه كربن فعال نيز به صورت يك لايه فرعي عمل می کند.شكل1- مواد باند را براساس مقاله موجود نشان مي دهد.شكل2- مواد باند با رشته هاي كربن فعال مرتب شده که در يك شكل مستطيلي احاطه شده


شکل یک نشان می دهد باند دارای الیاف کربن فعال، باندی است كه شامل يك لايه پايه ساخته شده از مواد منسوج نبافته ويسكوز/ پلي پروپيلن و لايه فعال (2) از لایه های الیاف كربن بافته شده یا نبافته می باشد كه در اینجا لايه اوليه و كربن فعال به هم متصل شده و يك لايه فشرده تكي را تشكيل داده اند. در برخي موارد لايه اوليه و كربن فعال بوسيله فرآيندهاي حرارتي به عنوان مثال جوش دادن، تزریق و غيره فعال شده و با استفاده از پودرهاي فعال حرارتي غير سمي به هم متصل مي شوند.

ویژگیهای باند کربن فعال:
به طور کلی باند دارای کربن فعال شامل یک لايه پايه ای از تركيبات پلي پروپيلن و ويسكوز مي باشد، در برخي موارد نسبت ويسكوز به پلي پروپيلن 1 به 1 است گر چه نسبت هاي موثر ديگري نيز مي تواند به طور معمولي در اين صنعت بكار برده شود. در برخی موارد لايه پايه 1 شامل پلي پروپيلن، رشته ها يا برش هاي ويسكوز يا يك بخش ويسكوز تزريق شده به پلي پروپيلن و لايه هاي ويسكوز در دماهاي بالا مي باشد. بدين وسيله لايه ها به يكديگر مي چسبند. در موارد مختلف لايه فعال 2 لايه پايه داخلي 1 را پوشش مي دهد و در برخي موارد فقط قسمت هائي از لايه پايه 1 پوشيده شده است. مواد باند زخم بندي ذکر شده در اينجا مي تواند شامل چندين لايه باشد. به عنوان مثال تركيبات مختلفي از لايه هاي فعال و پايه.
با توجه به موارد فوق يك لايه اي از مواد با الیاف كربن برروي لايه اي از يك لايه فرعي قرار دارند، در برخی موارد لايه مواد با الیاف كربن تا لبه هاي لايه فعال ادامه مي يابد و لايه چسبنده اي در لبه هاي غير فعال آنها بكار برده مي شود.
شكل 2، لايه چسبنده داراي يك پوشش محافظ (5) مي باشد. كه قبل از مصرف برداشته مي شود تا لايه فعال 2 بتواند به طور مستقيم به زخم بچسبد. در حاليكه ضمايم چسبناك اطراف به پوست سالم مي چسبند. اين نوع از مواد باند با الیاف كربن فعال براي استفاده در زخم هاي آغشته به خون يا زخم هاي كوچك تر يا عميق تر مناسب مي باشند. مواد باند با الیاف كربن ذکر شده قابليت تنفس دارند و اگر با لايه هاي غير قابل تنفس بكار برده شوند، مي توانند شكل آن را به خود بگيرند. به عنوان مثال باندها به آساني مي توانند به شكل مستطيل با يك لايه چسبنده در همه جهات در آيند.

کاربرد های باند کربن فعال:
یکی از کاربر های دیگر الیاف کربن فعال در ماسک های صورت می باشد. مواد الیاف كربن تشكيل شده در داخل ماسک صورت، ضد عفوني كننده مناسبي براي حفظ دهاني و بيني هستند. در اين مورد مواد ماسک به شكل دهان و دندان در مي آيند تا آنها را بپوشانند و حداقل شامل يك لايه از رشته هاي كربن مواد باند در ساختار خود مي باشند. سمت با رشته هاي كربن فعال در دهان و بيني بكار برده مي شود. البته ماسك مي تواند از يك لايه كربن فعال و لايه هاي محافظتي ساخته شود.
در این باند های زخم بندی مواد باند منجر به ايجاد لايه پايه ايمن مي شوند كه ميزبان، لايه فعال ساخته شده از الیاف كربن هست که منتج به واحد فشرده ای می شود كه اجازه می دهد كربن فعال به طور مستقيم برروي زخم قرار گيرد. اين حالت خصوصيت مثبتي از سرعت جذب بالاي الیاف كربن و ظرفيت آنها براي ميكروب ها، سموم شيميائي و مواد سمي و بوها مي باشد. مواد باند ترمیم زخم را موقعي كه با چنين مواد پوشانده مي شوند، تسهيل مي كند و بهبودي به طور كامل صورت مي گيرد. مواد فعال ساخته شده از الیاف كربن مي توانند در ضخامت هاي مختلفي ارائه شوند. لايه فعال مي تواند خيلي نازك باشد و باند كيفيت مثبت آن را حتي موقعي كه از لايه هاي خيلي نازك ساخته مي شوند نیز حفظ مي كند.
بافت درست شده از الیاف كربن غير سمي مي باشد و واكنش هاي مضري را ايجاد نمي كند. و هر دو حالت قابليت تنفس و آب دوستي اما با خصوصيت جذب كم آب را دارا مي باشد. بافت كربني دارای هيچ نوع مواد خارجي كه بتواند جذب سطحي را كاهش يا آن را متلاشي كند، نمي باشد. طراحي و خصوصيات مكانيكي مواد باند اجاره تماس مستقيم مابين رشته هاي كربن و سطح زخم را مي دهد. كه رشته هاي كربن بتوانند از ظرفيت جذبشان استفاده كنند.
در برخي موارد لايه فعال، يك بافت ساخته شده از الیاف هيدرو سلولزي است كه در معرض كربن دار كردن و فعال سازي در دماي چندين صد درجه سلسيوس قرار مي گيرند. اين درمان حرارتي منجر به شكل گيري كربن فعال شده خالص به عنوان بك بافت اصلي مي گردد كه داراي ساختار ريزي از الیاف مي باشد. بنابراين چنین ساختاری منتج به ظرفيت بالائي در جذب مواد آلي مي گردد. كربن از لحاظ شيميائي پايدار است و بطور نسبي مقاومت حرارتي دارد. كربن همچنين در برابر هيدروليز و فتوليز، اكسيداسيون و تخريب حرارتي در دماهاي معمولي مقاوم مي باشد. براي تركيب با اكسيژن، سولفور و ساير مواد نياز به دماي بالا دارد و در بيشتر حلال ها حل نمي شود. لكن در فلزات ذوب شده حل مي شود.
باند های دارای کربن فعال مي توانند در درمان زخم های چركي و زخم هاي دردناك بعد از عمل جراحي با آلودگي هاي باكتريائي و همچنین در برطرف كردن بوهاي نامطبوع زخم ها مورد استفاده قرار گيرند.

مزایای باند کربن فعال:
- لايه فعال می تواند به طور مستقيم برروي زخم بكار برده شود. بنابراين موثرتر و بهتر از باندهای شناخته شده می باشد،
- به آساني قابل كاربرد مي باشند.
- فاسد نمي شود،
- بوها را از بين مي برد،
- به طور فعال ميكروب ها و عوامل شميائي را به دام مي اندازد،
- با رفع عوارض ثانويه، بهبود سطوح درمان شده را تسريع مي كنند،
- به طور كلي عوارض بدي را موقعي كه در محل بكار برده مي شوند، بوجود نمي آورند،
- سازگار با سطوح معيوب مي باشند و مطابق اصول بهداشت و استانداردها بسته بندي مي شود.

منبع:

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

Patent Application Publication