بررسی اثر امواج ضربه ای حاصل از لیزر پالسی بر پوشش های فلزی نانومتری


[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


شرح :


بررسی اثر امواج ضربه ای حاصل از لیزر پالسی بر پوشش های فلزی نانومتری : جهت بررسی استحکام و چسبندگی پوشش های فلزی با ضخامت های ۱۵۰ نانومتر که در کاربردهای اپتیکی مورد استفاده قرار می گیرند از لیزر نانوپالسی Nd:YVO4 استفده گردید. پوشش های مس، با روش کند و پاشش (sputtering) بر روی شیشه ها در دو دمای ۲۰ و ۱۰۰ سانتی گراد ایجاد شدند. همچنین از ماده آب شیشه جهت متمرکز کردن امواج مکانیکی حاصل و از بین بردن حرارت لیزر استفاده گردید. امواج ضربه ای حاصل از برخورد پالس های لیزر بر پشت نمونه ها باعث برآمدگی و کنش در لایه های فلزی شد. بررسی های علمی به وسیله ی تصاویر میکروسکوپ نوری و اطلاعات حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) انجام شد. نتایج نشان دهنده آن است که لایه های مس ایجاد شده در دمای پیش گرم ۱۰۰ درجه سانتی گراد چسبندگی بیشتری نسبت به سایر نمونه ها دارند. افزایش زمان تابش پالس های لیزر و افزایش انرژی باعث افزایش مساحت ناحیه مورد تاثیر شده است. امروزه پوشش های نازک فلزی کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف و به ویژه صنایع الکترونیک و اپتیک دارند. تعیین خواص مکانیکی-حرارتی این لایه ها به دلیل طبیعت ناشناختهآن ها یکی از چالش های بزرگ در تحقیقات امروزه است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۰

حجم :۹۱۸KB

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]