اعمال پوشش آلومینیوم به روش بخار یون آلومینیوم (IVD)


[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

شرح :

اعمال پوشش آلومینیوم به روش بخار یون آلومینیوم (IVD) : هدف از این پژوهش، ایجاد پوشش آلومینیوم با استفاده از روش بخار یون آلومینیوم (IVD) و بررسی رفتار خوردگی آن است. به این منظور با استفاده از دستگاه پوشش دهی بخار یون آلومینیوم (IVD)، با استفاده از سیم آلومینیوم ۱۱۰۰، پوشش آلومینیوم بر روی فولاد ST37، در بازه های زمانی پوشش دهی ۴۵، ۶۰، ۷۵ و ۹۰ دقیقه ای و با فواصل ۲۵، ۳۵ و ۴۵ سانتی متری نسبت به بوته اعمال شد. پوشش های ایجاد شده با میکروسکوپ نوری مشاهده و ضخامت آن ها اندازه گیری شد. چسبندگی پوشش آلومینیوم با آزمون نوار چسب مورد مطالعه قرار گرفت و هم چنین رفتار خوردگی نمونه ها، تحت آزمون پاشش نمک بررسی شد. مشاهده شد که با افزایش ضخامت پوشش، مدت زمان مقاومت به خوردگی تا ۲۳۴ ساعت افزایش و نرخ خوردگی آن کاهش یافت. پوشش های فلزی که دارای رفتار آندی نسبت به فولاد هستند، مانند پوشش های آلومینیوم، کادمیوم و روی، در بسیاری از محیط ها، حفاظت فدا شونده و ممانعت کننده را برای زیرلایه فولادی فراهم می کنند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۱٫۰۶MB

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]