دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

دکتر ابراهیم حشمت دهکردی، متولد 1359 در شهرستان دهکرد (استان چهار محال و بختیاری) از اساتید پیشکسوت متالورژی و از پیشگامان مبحث خوردگی و آزمایشهای غیر مخرب در ایران میباشد. همسر ایشان، سرکار خانم دکتر روحا کسرای کرمانشاهی نیز استاد تمام دانشگاه و از اساتید برجسته در رشته میکروبیولوژی است. حاصل ازدواج این دو استاد گرانقدر، یک دختر به نام یاسمین و دو پسر به نامهای برمک و مزدک میباشد. سوابق تحصیلی، کاری، علمی، دانشگاهی و تالیفات دکتر ابراهیم حشمت دهکردی عبارتند از:

سوابق علمی و کاری

· فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1353
· سه سال سابقه فعالیت علمی پژوهشی در زمینه تکنولوژی هستهای، جوشکاری با پرتو الکترونی و آزمایشهای غیرمخرب فراصوتی به روش غوطهوری در مراکز اتمی فرانسه، (از سال 1355 تا 1358)
· فارغ التحصيل کارشناسی ارشد متالورژی جوشکاری از دانشگاه پير و ماری کوری فرانسه در سال 1385
· فارغ التحصيل دکتری متالورژی گرايش خوردگی فلزات از دانشگاه پير و ماری کوری فرانسه در سال 1361
· عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران (1361 تا 1390)
· یک سال فعالیت در مراکز اتمی آرژانتین در زمینههای تکنولوژی هستهای، تردی هیدروژنی، ریختهگری و آهنگری تجهیزات نیروگاهی (از سال 1367 تا 1368)
· مدرس دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه مالک اشتر و دانشگاه علمی کاربردی علامه شهرکرد در زمینه خوردگی فلزات، جوشکاری، آزمایشهای غیرمخرب، ریختهگری از سال 1369 تا کنون
· مدرس تایید شدهی شرکت کوانتوم انگلستان در ایران از سال 1373 لغایت 1383 در زمینه NDT
· کارشناس سطح III آزمایشهای غیرمخرب طبق استانداردهای ISO و ASNT به ترتیب از سالهای 1379 و 1383 تا کنون
· ممتحن و مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب در کشور و نظام مهندسی ساختمان در زمینه جوشکاری از سال 1386
· رئیس انجمن خوردگی ایران و نایب رئیس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران به ترتیب از سالهای 1389 و 1386 تاکنون
· دبیر مصوب تایید استانداردهای ملی موسسه استاندارد و تحقیقات ملی در زمینه جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب (کمیته فلز شناسی) از سال 1388 تا کنون
· عضو هیئت تحریریه مجله Advanced Materials and Processing
· عضو هيات تحريريه مجله علمی- پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی
· مدير مسئول مجله علمی- ترويجی زنگ
· مخترع در زمینه فرایند اتصال مناسب آلیاژهای پایه زیرکونیوم به فولاد زنگ نزن 321 به شماره ثبت اختراع 83471 در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
· چاپ دهها مقاله در مجلات و کنفرانسهای خارجی و داخلی
· چاپ 5 کتاب در زمینه، خوردگی، آزمایشهای غیر مخرب و بازرسی فنی که عبارتند از:
1. خوردگی قطعات جوشکاری شده (پاییز سال 1393)
2. آزمونهای غیرمخرب (روش فراصوتی)
3. پرتونگاری صنعتی (فنون تصویرسازی)
4. اصول پرتونگاری صنعتی
5. اصول آزمون ذرات مغناطیسی
· معاونت ايمنی هستهای شکت راهکار (1385 تا 1388)
· مدير عامل شرکت گسترش انرژی نوين (1388 تا 1390)
· بیش از 30 سال سابقه در زمینه خوردگی، تستهای غیر مخرب و بازرسی فنی در پروژههای مختلف و کلان صنعتی

منبع: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]