سلام
روش نصب خاصی داره>؟؟؟؟بعد از نصب باز نمیشه برنامه