تا اونجایی که میدونم سرامیک علم وصنعت (که خودم دارم درس میخونم) از نظر استاد و امکانات آزمایشگاهی عالیه. توی متالورژی هم اساتید بزرگی داره .بنظرم شریف توی کارشناسی حرفی واسه گفتن نداره چون گرایش...