مراحل مختلف تهیه محصولات چدن و فولاد به روش کوره بلند و روش اسفنجی استفاده از کنورتور جهت فولاد سازی و ریخته گری ممتد برای ساخت اسلب و بیلت و.... بصورت شماتیک در تصویر زیر ارائه گردیده است .


...