ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 2
 • :sh (4):
  Sh (4)
  Sh (4)
 • :1 (93):
  1 (93)
  1 (93)
 • :1 (71):
  1 (71)
  1 (71)
 • :sh (275):
  Sh (275)
  Sh (275)
 • :sh (78):
  Sh (78)
  Sh (78)
 • :sh (27):
  Sh (27)
  Sh (27)
 • :375619_v6n95k:
  375619 V6n95k
  375619 V6n95k
 • :y (27):
  Y (27)
  Y (27)
 • :sh (122):
  Sh (122)
  Sh (122)
 • :sh (42):
  Sh (42)
  Sh (42)
 • :b1 (22):
  B1 (22)
  B1 (22)
 • :y (75):
  Y (75)
  Y (75)
 • :sh (195):
  Sh (195)
  Sh (195)
 • :sh (5):
  Sh (5)
  Sh (5)
 • :1 (94):
  1 (94)
  1 (94)
 • :sh (277):
  Sh (277)
  Sh (277)
 • :sh (79):
  Sh (79)
  Sh (79)
 • :sh (28):
  Sh (28)
  Sh (28)
 • :398719_boredsmiley:
  398719 Boredsmiley
  398719 Boredsmiley
 • :y (30):
  Y (30)
  Y (30)
 • :sh (129):
  Sh (129)
  Sh (129)
 • :sh (44):
  Sh (44)
  Sh (44)
 • :b1 (26):
  B1 (26)
  B1 (26)
 • :y (76):
  Y (76)
  Y (76)
 • :sh (217):
  Sh (217)
  Sh (217)
 • :sh (6):
  Sh (6)
  Sh (6)
 • :1 (95):
  1 (95)
  1 (95)
 • :sh (280):
  Sh (280)
  Sh (280)
 • :sh (83):
  Sh (83)
  Sh (83)
 • :sh (29):
  Sh (29)
  Sh (29)
 • :408019_hanghead:
  408019 Hanghead
  408019 Hanghead
 • :y (32):
  Y (32)
  Y (32)
 • :sh (135):
  Sh (135)
  Sh (135)
 • :sh (45):
  Sh (45)
  Sh (45)
 • :b1 (28):
  B1 (28)
  B1 (28)
 • :y (78):
  Y (78)
  Y (78)
 • :sh (222):
  Sh (222)
  Sh (222)
 • :sh (7):
  Sh (7)
  Sh (7)
 • :1 (96):
  1 (96)
  1 (96)
 • :sh (282):
  Sh (282)
  Sh (282)
 • :sh (92):
  Sh (92)
  Sh (92)
 • :sh (31):
  Sh (31)
  Sh (31)
 • :830219_sneakingsmil
  830219 Sneakingsmiley
  830219 Sneakingsmiley
 • :y (33):
  Y (33)
  Y (33)
 • :sh (137):
  Sh (137)
  Sh (137)
 • :sh (46):
  Sh (46)
  Sh (46)
 • :b1 (29):
  B1 (29)
  B1 (29)
 • :y (80):
  Y (80)
  Y (80)
 • :sh (227):
  Sh (227)
  Sh (227)
 • :sh (13):
  Sh (13)
  Sh (13)
 • :1 (97):
  1 (97)
  1 (97)
 • :sh (295):
  Sh (295)
  Sh (295)
 • :sh (93):
  Sh (93)
  Sh (93)
 • :sh (32):
  Sh (32)
  Sh (32)
 • :b1 (1):
  B1 (1)
  B1 (1)
 • :y (34):
  Y (34)
  Y (34)
 • :sh (140):
  Sh (140)
  Sh (140)
 • :sh (47):
  Sh (47)
  Sh (47)
 • :m1 (1):
  M1 (1)
  M1 (1)
 • :y (85):
  Y (85)
  Y (85)
 • :sh (229):
  Sh (229)
  Sh (229)
 • :sh (15):
  Sh (15)
  Sh (15)
 • :1 (109):
  1 (109)
  1 (109)
 • :sh (308):
  Sh (308)
  Sh (308)
 • :sh (95):
  Sh (95)
  Sh (95)
 • :sh (33):
  Sh (33)
  Sh (33)
 • :b1 (2):
  B1 (2)
  B1 (2)
 • :y (36):
  Y (36)
  Y (36)
 • :sh (155):
  Sh (155)
  Sh (155)
 • :sh (50):
  Sh (50)
  Sh (50)
 • :m1 (10):
  M1 (10)
  M1 (10)
 • :y (87):
  Y (87)
  Y (87)
 • :sh (246):
  Sh (246)
  Sh (246)
 • :sh (16):
  Sh (16)
  Sh (16)
 • :1 (126):
  1 (126)
  1 (126)
 • :sh (317):
  Sh (317)
  Sh (317)
 • :sh (99):
  Sh (99)
  Sh (99)
 • :sh (34):
  Sh (34)
  Sh (34)
 • :b1 (7):
  B1 (7)
  B1 (7)
 • :y (55):
  Y (55)
  Y (55)
 • :sh (162):
  Sh (162)
  Sh (162)
 • :sh (57):
  Sh (57)
  Sh (57)
 • :sh (1):
  Sh (1)
  Sh (1)
 • :y (91):
  Y (91)
  Y (91)
 • :sh (249):
  Sh (249)
  Sh (249)
 • :sh (17):
  Sh (17)
  Sh (17)
 • :145697.cache:
  145697.cache
  145697.cache
 • :sh (320):
  Sh (320)
  Sh (320)
 • :sh (106):
  Sh (106)
  Sh (106)
 • :sh (35):
  Sh (35)
  Sh (35)
 • :b1 (9):
  B1 (9)
  B1 (9)
 • :y (61):
  Y (61)
  Y (61)
 • :sh (166):
  Sh (166)
  Sh (166)
 • :sh (2):
  Sh (2)
  Sh (2)
 • :chatterbox:
  Chatterbox
  Chatterbox
 • :sh (261):
  Sh (261)
  Sh (261)
 • :sh (59):
  Sh (59)
  Sh (59)
 • :sh (21):
  Sh (21)
  Sh (21)
 • :150519_297:
  150519 297
  150519 297
 • :sh (327):
  Sh (327)
  Sh (327)
 • :sh (107):
  Sh (107)
  Sh (107)
 • :sh (38):
  Sh (38)
  Sh (38)
 • :b1 (17):
  B1 (17)
  B1 (17)
 • :y (65):
  Y (65)
  Y (65)
 • :sh (167):
  Sh (167)
  Sh (167)
 • :sh (2):
  Sh (2)
  Sh (2)
 • :swoon:
  Swoon
  Swoon
 • :sh (265):
  Sh (265)
  Sh (265)
 • :sh (60):
  Sh (60)
  Sh (60)
 • :sh (23):
  Sh (23)
  Sh (23)
 • :192619_lollipopsmil
  192619 Lollipopsmiley
  192619 Lollipopsmiley
 • :y (11):
  Y (11)
  Y (11)
 • :sh (112):
  Sh (112)
  Sh (112)
 • :sh (39):
  Sh (39)
  Sh (39)
 • :b1 (18):
  B1 (18)
  B1 (18)
 • :y (71):
  Y (71)
  Y (71)
 • :sh (189):
  Sh (189)
  Sh (189)
 • :sh (3):
  Sh (3)
  Sh (3)
 • :wideeyed:
  Wideeyed
  Wideeyed
 • :sh (272):
  Sh (272)
  Sh (272)
 • :sh (65):
  Sh (65)
  Sh (65)
 • :sh (24):
  Sh (24)
  Sh (24)
 • :208219_parssmile_v0
  208219 Parssmile V08
  208219 Parssmile V08
 • :y (24):
  Y (24)
  Y (24)
 • :sh (114):
  Sh (114)
  Sh (114)
 • :sh (40):
  Sh (40)
  Sh (40)
 • :b1 (20):
  B1 (20)
  B1 (20)
 • :y (73):
  Y (73)
  Y (73)
 • :sh (194):
  Sh (194)
  Sh (194)
 • شکلک 3
 • :question:
  Question
  Question
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :nomood:
  Nomood
  Nomood
 • :there:
  There
  There
 • :mad_ma:
  Mad Ma
  Mad Ma
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :idea_m:
  Idea M
  Idea M
 • :snap:
  Snap
  Snap
 • :ghelgheli:
  Ghelgheli
  Ghelgheli
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :biggestgrin:
  Biggestgrin
  Biggestgrin
 • :razz:
  Razz
  Razz